Succes in Telemarketing en Marktonderzoek

 
 


Secretariaat en Notuleerservice

Onze dienstverlening verloopt geruisloos maar niet onopgemerkt. 

Onontbeerlijk hierbij is discretie, betrouwbaarheid, flexibiliteit en een persoonlijke, daadkrachtige aanpak. Iedere organisatie heeft immers haar eigen visie, werkwijze en uitstraling. Dat is ons uitgangspunt!
Hebt u een vacature maar twijfelt u of deze direct ingevuld moet worden?

Wilt u werkzaamheden onder uw huidige personeel verdelen of uw processen en procedures vereenvoudigen of verbeteren?

Met administratieve herstructurering kan veel winst worden behaald en kosten worden bespaard! 

Office Support Benelux weet hoe dit aangepakt en gerealiseerd kan worden.

Wij nemen uw secretariaat serieus, nemen u werk uit handen, ongemerkt maar effectief en professioneel! 

Kernpunten                     

 • Officemanager, Personal Assistent en Directiesecretaresse.
 • Snelstart, Exact, Office en diverse HRM EN CRM Pakketten.
 • Betrouwbaar, flexibel, collegiaal, groot inlevings-en aanpassingsvermogen.
 • Vermogen zaken snel inzichtelijk en eigen te maken en prioriteiten te stellen. 
 • Accuratesse en efficiëntie.
 • Resultaatgerichte commerciële, klantvriendelijke en collegiale instelling.
 • Improvisatie- en incasseringsvermogen.
 • Daadkrachtige aanpak en stressbestendigheid.


 • Enkele mogelijkheden zijn:
 • Vervangen, aansturen of verbeteren van het directiesecretariaat en of de receptie.
 • (Her)inrichten en trainen van de receptie of het secretariaat.
 • Opstellen en uitwerken van alle correspondentie in het Nederlands, Engels en Duits.
 • Organiseren van interne en externe vergaderingen en presentaties in binnen- en buitenland.
 • Notuleren en volledig uitwerken van vergaderingen, overlegstructuren of monitors in het Nederlands, Engels en Duits.
 • (Complex) agendabeheer.
 • Post en e-mailbehandeling.
 • Data entry t.b.v. (financiële) administratie of marketingacties.Notuleerservice

Een goede verslaglegging van uw vergadering is essentieel. Vergaderen kost immers veel tijd. Die tijd wilt u zo effectief mogelijk besteden en de gemaakte afspraken en actiepunten duidelijk vastleggen. 

Onze vakkundige notulisten weten de vergadering krachtig samen te vatten, de kernpunten te benoemen, de actiepunten concreet te maken en de persoonlijke inbreng correct weer te geven.

Wij hebben ervaring op provinciaal, gemeentelijk, overheids- en (inter)nationaal bedrijfsniveau, onder andere met:

 • Vergaderingen Provinciebestuur.
 • Gemeenteraadsvergaderingen.
 • Commissievergaderingen.
 • Audits Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa).
 • Vergaderingen Raad van Commissarissen, Raad van Bestuur.
 • Vereniging van Eigenaren, 
 • Aandeelhoudersvergaderingen.
 • Projectteamvergaderingen en werkoverleg.
 • Congressen en symposia.
 • Medisch Notuleren.
 • Het afnemen en schriftelijk uitwerken van diepte-interviews n.a.v survey's.

Kernpunten van onze dienstverlening

 • Ervaren notulisten.
 • Betrouwbaarheid, beveiliging van persoonsgegevens.
 • Aanlevering mogelijk in elke bestandsvorm.
 • Uitwerking in eigen huisstijl of format.
 • Gegevens worden vertrouwelijk behandeld, VOG-verklaring is beschikbaar.
 • Geheimhoudingsplicht wordt in acht genomen.
 • Uitwerking in het Nederlands, Engels en Duits
 • Snelle en betrouwbare aanlevering.

Wij staan garant voor objectieve, volledige en taalkundig correcte notulen in elke gewenste vorm. Verslaglegging en uitwerking van geluidsbestanden kan op diverse manieren plaatsvinden: samenvattend, uitgebreid, woordelijk of letterlijk met actiepuntenlijst en/of besluitenlijst.                                              

Professionele opname-en uitwerkapparatuur waarmee een snelle verwerking gegarandeerd is. Zo krijgt u altijd tijdig het verslag dat aansluit op uw wensen.