Succes in Telemarketing en Marktonderzoek  

013 5093022
 

 

Notuleerservice

Een goede verslaglegging van uw vergadering is essentieel. Vergaderen kost immers veel tijd. Die tijd wilt u zo effectief mogelijk besteden en de gemaakte afspraken en actiepunten duidelijk vastleggen. 

Onze vakkundige notulisten weten de vergadering te notuleren zoals u dat wenst.

Wij hebben ervaring op provinciaal, gemeentelijk, overheids- en (inter)nationaal bedrijfsniveau, medisch notuleren en het afnemen en schriftelijk uitwerken van diepte-interviews n.a.v een surveys.


Een externe Notulist heeft veel voordelen:


Tijdsbesparing

Ervaring

Onafhankelijk

Vertrouwen(V.O.G)

Kostenbesparing

Vervanging bij ziekte

Speciale vergaderingenKernpunten van onze dienstverlening

  • Ervaren notulisten.
  • Betrouwbaarheid, beveiliging van persoonsgegevens.
  • Aanlevering mogelijk in elke bestandsvorm.
  • Uitwerking in uw eigen huisstijl of format.
  • Gegevens worden vertrouwelijk behandeld, VOG-verklaring is beschikbaar.
  • Geheimhoudingsplicht wordt in acht genomen.
  • Uitwerking in het Nederlands, Engels en Duits
  • Snelle en betrouwbare aanlevering.

Wij staan garant voor objectieve, volledige en taalkundig correcte notulen in elke gewenste vorm. Verslaglegging en uitwerking van geluidsbestanden kan op diverse manieren plaatsvinden: samenvattend, uitgebreid, woordelijk of letterlijk met een actiepuntenlijst en/of besluitenlijst.                           

Professionele opname-en uitwerkapparatuur waarmee een snelle verwerking gegarandeerd is. Zo krijgt u altijd tijdig het verslag dat aansluit op uw wensen.

Bel 013-5093022 of Mail voor informatie