Succes is meetbaar  
T:013 5093022 
 

 

Notuleerservice

Een goede verslaglegging van uw vergadering is essentieel. Vergaderen kost immers veel tijd. Die tijd wilt u zo effectief mogelijk besteden en de gemaakte afspraken en actiepunten duidelijk vastleggen. 

Onze vakkundige notulisten weten de vergadering te notuleren zoals u dat wenst.

Wij hebben ervaring op provinciaal, gemeentelijk, overheids- en (inter)nationaal bedrijfsniveau, medisch notuleren en het afnemen en schriftelijk uitwerken van diepte-interviews n.a.v surveys.

Een externe Notulist heeft veel voordelen:

Tijdsbesparing

Ervaring

Onafhankelijk

Vertrouwen(V.O.G)

Kostenbesparing

Vervanging bij ziekte

Speciale vergaderingenKernpunten van onze dienstverlening

Een goede verslaglegging van uw vergadering is essentieel. Vergaderen kost immers veel tijd. Die tijd wilt u zo effectief mogelijk besteden en de gemaakte afspraken en actiepunten duidelijk vastleggen. 

 • Ervaren notulisten.
 • Betrouwbaarheid, beveiliging van persoonsgegevens.
 • Aanlevering mogelijk in elke bestandsvorm.
 • Uitwerking in uw eigen huisstijl of format.
 • Gegevens worden vertrouwelijk behandeld, VOG-verklaring is beschikbaar.
 • Geheimhoudingsplicht wordt gerespecteerd.
 • Uitwerking in het Nederlands, Engels en Duits
 • Snelle en betrouwbare aanlevering.
 • Beveiligde server.
 • Anonimiseren van (bedrijfs)namen.

Onze vakkundige notulisten weten de vergadering te notuleren zoals u dat wenst. Wij hebben ervaring op elk overheidsniveau en (inter)nationaal bedrijfsniveau, Hoge scholen en Universiteiten, medisch notuleren en promotieonderzoek.

 • Wij staan garant voor objectieve, volledige en taalkundig correcte notulen in elke gewenste vorm. 
 • Verslaglegging en uitwerking van geluidsbestanden kan op diverse manieren plaatsvinden: samenvattend, uitgebreid, woordelijk of letterlijk met een actiepuntenlijst en/of besluitenlijst.                                              
 • Professionele opname-en uitwerkapparatuur waarmee een snelle verwerking gegarandeerd is. 
 • Zo krijgt u altijd tijdig het verslag dat aansluit op uw wensen.
 • Kwaliteit, elk transcript na voltooiing nogmaals gecontroleerd door een andere transcribent.
 • Beperkt aantal ogen.


Wij staan garant voor objectieve, volledige en taalkundig correcte notulen in elke gewenste vorm. Verslaglegging en uitwerking van geluidsbestanden kan op diverse manieren plaatsvinden: samenvattend, uitgebreid, woordelijk of letterlijk met een actiepuntenlijst en/of besluitenlijst.                           

Professionele opname-en uitwerkapparatuur waarmee een snelle verwerking gegarandeerd is. Zo krijgt u altijd tijdig het verslag dat aansluit op uw wensen.

Bel 013-5093022 

Download voorbeelddocument
VoorbeeldVerslagOpOnderwerpSSB.doc (245.5KB)
Download voorbeelddocument
VoorbeeldVerslagOpOnderwerpSSB.doc (245.5KB)Download voorbeelddocument
ActielijstSSB.docx (233.22KB)
Download voorbeelddocument
ActielijstSSB.docx (233.22KB)


 
 
E-mailen
Bellen
LinkedIn