Notuleerservice

Een goede verslaglegging van uw vergadering is essentieel. Vergaderen kost immers veel tijd. Die tijd wilt u zo effectief mogelijk besteden en de gemaakte afspraken en actiepunten duidelijk vastleggen. 

Onze vakkundige notulisten weten de vergadering krachtig samen te vatten, de kernpunten te benoemen, de actiepunten concreet te maken en de persoonlijke inbreng correct weer te geven. 

Wij hebben ervaring op provinciaal, gemeentelijk, overheids- en (inter)nationaal bedrijfsniveau, onder andere met:

 • Vergaderingen Provinciebestuur.
 • Gemeenteraadsvergaderingen.
 • Commissievergaderingen.
 • Audits Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa).
 • Vergaderingen Raad van Commissarissen, Raad van Bestuur.
 • Vereniging van Eigenaren, 
 • Aandeelhoudersvergaderingen.
 • Projectteamvergaderingen en werkoverleg.
 • Congressen en symposia.
 • Medisch Notuleren.
 • Het afnemen en schriftelijk uitwerken van diepte-interviews n.a.v survey's.


 

Kernpunten van onze dienstverlening

 • Ervaren notulisten.
 • Betrouwbaarheid, beveiliging van persoonsgegevens.
 • Aanlevering mogelijk in bestandsvormen zoals per e-mail, CD, DVD, SuperSaaS, MP3, AVI of WAV of streaming.
 • Uitwerking in eigen huisstijl of format.
 • Gegevens worden vertrouwelijk behandeld, VOG-verklaring is beschikbaar.
 • Geheimhoudingsplicht wordt in acht genomen.
 • Uitwerking in het Nederlands, Engels en Duits
 • Snelle en betrouwbare aanlevering.

Wij staan garant voor objectieve, volledige en taalkundig correcte notulen in elke gewenste vorm. Verslaglegging en uitwerking van geluidsbestanden kan op diverse manieren plaatsvinden: samenvattend, uitgebreid, woordelijk of letterlijk met actiepuntenlijst en/of besluitenlijst.                                                        

Professionele opname-en uitwerkapparatuur waarmee een snelle verwerking gegarandeerd is. Zo krijgt u altijd tijdig het verslag dat aansluit op uw wensen.