Succes is meetbaar  
 


Notuleerservice

Een goede verslaglegging van uw vergadering is essentieel. Vergaderen kost immers veel tijd. Die tijd wilt u zo effectief mogelijk besteden en de gemaakte afspraken en actiepunten duidelijk vastleggen. 

Onze vakkundige notulisten weten de vergadering te notuleren zoals u dat wenst.

Wij hebben ervaring op provinciaal, gemeentelijk, overheids- en (inter)nationaal bedrijfsniveau, medisch notuleren en het afnemen en schriftelijk uitwerken van diepte-interviews n.a.v surveys.

Een externe Notulist heeft veel voordelen:

Tijdsbesparing

Ervaring

Onafhankelijk

Vertrouwen(V.O.G)

Kostenbesparing

Vervanging bij ziekte

Speciale vergaderingenKernpunten van onze dienstverlening

Een goede verslaglegging van uw vergadering is essentieel. Vergaderen kost immers veel tijd. Die tijd wilt u zo effectief mogelijk besteden en de gemaakte afspraken en actiepunten duidelijk vastleggen. 

 • Ervaren notulisten.
 • Betrouwbaarheid, beveiliging van persoonsgegevens.
 • Aanlevering mogelijk in elke bestandsvorm.
 • Uitwerking in uw eigen huisstijl of format.
 • Gegevens worden vertrouwelijk behandeld, VOG-verklaring is beschikbaar.
 • Geheimhoudingsplicht wordt gerespecteerd.
 • Uitwerking in het Nederlands, Engels en Duits
 • Snelle en betrouwbare aanlevering.
 • Beveiligde server.
 • Anonimiseren van (bedrijfs)namen.

Onze vakkundige notulisten weten de vergadering te notuleren zoals u dat wenst. Wij hebben ervaring op elk overheidsniveau en (inter)nationaal bedrijfsniveau, Hoge scholen en Universiteiten, medisch notuleren en promotieonderzoek.

 • Wij staan garant voor objectieve, volledige en taalkundig correcte notulen in elke gewenste vorm. 
 • Verslaglegging en uitwerking van geluidsbestanden kan op diverse manieren plaatsvinden: samenvattend, uitgebreid, woordelijk of letterlijk met een actiepuntenlijst en/of besluitenlijst.                   
 • Zo krijgt u altijd tijdig het verslag dat aansluit op uw wensen.
 • Kwaliteit, elk transcript na voltooiing nogmaals gecontroleerd door een andere transcribent.
 • Beperkt aantal ogen.

Wij staan garant voor objectieve, volledige en taalkundig correcte notulen in elke gewenste vorm. Verslaglegging en uitwerking van geluidsbestanden kan op diverse manieren plaatsvinden: samenvattend, uitgebreid, woordelijk of letterlijk met een actiepuntenlijst en/of besluitenlijst.                  

Professionele opname-en uitwerkapparatuur waarmee een snelle verwerking gegarandeerd is. Zo krijgt u altijd tijdig het verslag dat aansluit op uw wensen.


Ik beveel u graag de kwaliteiten van Office Support Benelux aan, een van onze partners op notuleergebied. Al gedurende enkele jaren is Lenny Plaum voor ons actief als notulist van gemeenteraden en gemeentelijke commissies. Daarnaast heeft zij de verslaglegging verzorgd van incidentele vergaderingen van uiteenlopende aard, onder meer een brainstormsessie, een aantal interne sollicitatiegesprekken en het transcriberen van geluidsbestanden, interviews en monitors. De samenwerking verloopt naar wederzijdse tevredenheid.
Als Notuleerservice Nederland konden wij steeds rekenen op een correcte verwerking van opdrachten en een tijdige levering. Daarnaast zijn ons uitsluitend positieve signalen bekend van de kant van onze opdrachtgevers”.

Albert van Zoelen, afdeling Quality Notuleerservice Nederland


Bel 0497 234 109     lenny@officesupportbenelux.nl


 
 
 
E-mailen
Bellen
LinkedIn