Succes is   meetbaar  
T:013 5093022 


Notuleerservice

Een goede verslaglegging van uw vergadering is essentieel. Vergaderen kost immers veel tijd. Die tijd wilt u zo effectief mogelijk besteden en de gemaakte afspraken en actiepunten duidelijk vastleggen. 

Onze vakkundige notulisten weten de vergadering te notuleren zoals u dat wenst.

Wij hebben ervaring op provinciaal, gemeentelijk, overheids- en (inter)nationaal bedrijfsniveau, medisch notuleren en het afnemen en schriftelijk uitwerken van diepte-interviews n.a.v surveys.

Een externe Notulist heeft veel voordelen:

Tijdsbesparing

Ervaring

Onafhankelijk

Vertrouwen(V.O.G)

Kostenbesparing

Vervanging bij ziekte

Speciale vergaderingen


Klik hier voor een GRATIS OFFERTE OP MAAT


Kernpunten van onze dienstverlening

Een goede verslaglegging van uw vergadering is essentieel. Vergaderen kost immers veel tijd. Die tijd wilt u zo effectief mogelijk besteden en de gemaakte afspraken en actiepunten duidelijk vastleggen. 

 • Ervaren notulisten.
 • Betrouwbaarheid, beveiliging van persoonsgegevens.
 • Aanlevering mogelijk in elke bestandsvorm.
 • Uitwerking in uw eigen huisstijl of format.
 • Gegevens worden vertrouwelijk behandeld, VOG-verklaring is beschikbaar.
 • Geheimhoudingsplicht wordt gerespecteerd.
 • Uitwerking in het Nederlands, Engels en Duits
 • Snelle en betrouwbare aanlevering.
 • Beveiligde server.
 • Anonimiseren van (bedrijfs)namen.

Onze vakkundige notulisten weten de vergadering te notuleren zoals u dat wenst. Wij hebben ervaring op elk overheidsniveau en (inter)nationaal bedrijfsniveau, Hoge scholen en Universiteiten, medisch notuleren en promotieonderzoek.

 • Wij staan garant voor objectieve, volledige en taalkundig correcte notulen in elke gewenste vorm. 
 • Verslaglegging en uitwerking van geluidsbestanden kan op diverse manieren plaatsvinden: samenvattend, uitgebreid, woordelijk of letterlijk met een actiepuntenlijst en/of besluitenlijst.                                              
 • Professionele opname-en uitwerkapparatuur waarmee een snelle verwerking gegarandeerd is. 
 • Zo krijgt u altijd tijdig het verslag dat aansluit op uw wensen.
 • Kwaliteit, elk transcript na voltooiing nogmaals gecontroleerd door een andere transcribent.
 • Beperkt aantal ogen.

Wij staan garant voor objectieve, volledige en taalkundig correcte notulen in elke gewenste vorm. Verslaglegging en uitwerking van geluidsbestanden kan op diverse manieren plaatsvinden: samenvattend, uitgebreid, woordelijk of letterlijk met een actiepuntenlijst en/of besluitenlijst.                  

Professionele opname-en uitwerkapparatuur waarmee een snelle verwerking gegarandeerd is. Zo krijgt u altijd tijdig het verslag dat aansluit op uw wensen.

Bel 013-5093022 

E-mailen
Bellen
LinkedIn